NOVINKY


OPRAVA: V sekcii Návody je popis napaľovania programov do FLASH pamäte mikrokontroléra v prostredí IAR!

Učebnicu Monolitické mikropočítače s jadrom ARM7 si môžete zakúpiť v predajni vydavateľstva Žilinskej univerzity EDIS za 9 Eur.

Súčasťou učebnice je aj sprievodné CD so všetkými ukážkovými príkladmi, návodmi na inštaláciu a doplnkovými informáciami, ktoré nájdete aj na tejto stránke.

Učebnica je určená najmä poslucháčom bakalárskeho štúdia v študijnom programe počítačové inžinierstvo, ale aj všetkým čitateľom, ktorí sa chcú dotknúť zaujímavého sveta vstavaných systémov na báze mikrokontrolérov. Učebnica „Monolitické mikropočítače s jadrom ARM7, architektúra, programovanie a aplikácie“ je venovaná opisu 32-bitového mikrokontroléra a vývoju jednoduchých aplikácií. Voľba typu mikrokontroléra vychádza zo skutočnosti, že uvedená trieda mikrokontrolérov je dnes mimoriadne rozšírená a stáva sa nepísaným priemyselným štandardom. Množina uvádzaných aplikačných príkladov je zvolená tak, aby tvorila východisko pre vývoj vlastných, zložitejších, užívateľských aplikácií. V snahe podporiť samostatnú experimentálnu prácu čitateľa sme ako súčasť publikácie pripravili súbor programových modulov, aplikačných príkladov a ďalších dôležitých informácií, ktoré sú na priloženom CD nosiči. Uvedomujeme si skutočnosť, že uvádzané aplikačné príklady sú často orientované na demonštračný modul a modul na podporu programovania, ktorých schéma zapojenia a opis sú uvedené v podkapitolách 5.1 a 5.2. Z toho dôvodu by bolo optimálne, ak by čitateľ mal uvedené technické prostriedky k dispozícii a opisované riešenia si mohol aj prakticky overiť. V súčasnosti však nie sme schopní nájsť vhodnú formu distribúcie uvedených technických prostriedkov. Dúfame, že aj napriek tomu publikácia osloví čitateľov, ktorí chcú bližšie spoznať jednu triedu moderných obvodových prostriedkov.

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok, neváhajte a kontaktujte nás!

Send mail  arm7@pd.uniza.sk