Príručky a návody • Opis registrov
   Podrobný opis všetkých registrov mikrokontroléra AT91SAM7S4.

Pre prostredie IAR


 • Inštalácia prostredia IAR
   Príručka s podrobným popisom inštalácie vývojového prostredia IAR a programu H-JTAG, ktorý umožňuje komunikáciu s prídavným modulom na podporu programovania.

 • Vytvorenie projektu a nastavenie IAR
   Popis vytvorenia jednoduchého projektu vo vývojovom prostredí IAR a nastavením projektu pre spustenie z RAM pamäte alebo z FLASH pamäte.

 • Kompilácia projektu a jeho ladenie
   Krátky popis postupu pri kompilácii a ladení projektov v prostredí IAR.

 • Napaľovanie do FLASH pamäte v IAR 5.30:
   V IAR 5.30 je chybný súbor s popisom mikrokontroléra AT91SAM7S64. Nahraďte súborom flash-at91sam7s64.xml rovnomenný súbor umiestnený zvyčajne v adresári c:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4 Kickstart\arm\config\flashloader\Atmel\AT91SAM7S64-EK.

   Upravte nastavenia projektu: vyberte v menu Project -> Options. V časti "Debugger" vyberte záložku "Download" a stlačte tlačidlo "Edit".
   V okne "Flash Loader Overview" označte prvý riadok a stlačte "Edit". Upravte nastavenia podľa obrázkov v súbore flashloader.pdf

   Pre svoj projekt použite upravený konfiguračný súbor linkera at91SAM7S64_FLASH.icf. Sú v ňom zmenené adresy týkajúce sa FLASH (ROM) pamäte.

   Pôvodný popis chyby nájdete na stranke supp.iar.com

Pre prostredie WinARM


 • Inštalácia prostredia WinARM
   Popis inštalácie vývojového prostredia WinARM.

 • Vytvorenie projektu a kompilácia
   Popis postupu vytvorenia projektu a jeho kompilácie v prostredí WinARM. Príručka obsahuje aj popis zapísania výslednej aplikácie do FLASH pamäti mikrokontroléra pomocou programu OpenOCD alebo H-Flasher.