Príklady • IAR WinARM - Všetky príklady v jednom súbore

 • IAR WinARM - Ovládanie LED pomocou tlačidla
 • IAR WinARM - Ovládanie LED pomocou tlačidla s využitím prerušenia
 • IAR WinARM - Zobrazovanie na 7-segmentovom module
 • IAR WinARM - Zobrazovanie na dvoch 7-segmentových moduloch - priame pripojenie
 • IAR WinARM - Zobrazovanie na dvoch 7-segmentových moduloch - multiplex
 • IAR WinARM - Zobrazovanie na dvoch 7-segmentových moduloch - použitie sériových posuvných registrov
 • IAR WinARM - Zobrazovanie znakov na LCD jednotke
 • IAR WinARM - Prepojenie s PC pomocou sériového portu
 • IAR WinARM - Použitie USB ako virtuálneho sériového portu
 • IAR WinARM - USB a univerzálny ovládač pre PC
 • IAR WinARM - Použitie časovača Watchdog (WDT)
 • IAR WinARM - Použitie časovača reálneho času (RTT)
 • IAR WinARM - Nastavenie energeticky úsporného režimu (IDLE)
 • IAR WinARM - Ovládanie jasu LED diódy pomocou potenciometra
 • IAR WinARM - Meranie odrazu svetla
 • IAR WinARM - Meranie vzdialenosti pomocou ultrazvuku
 • IAR WinARM - Riadenie krokového motora
 • IAR WinARM - Riadenie jednosmerného motora
 • IAR WinARM - Riadenie jednosmerného motora s reverzáciou otáčok
 • IAR WinARM - Čítanie a zápis údajov na SD kartu
 • IAR WinARM - Ukladanie údajov z GPS snímača na SD kartu
 •       WinARM - USB kľúč