Študijné programy


Na Detašovanom pracovisku v Prievidzi je možné študovať v školskom roku 2016/2017 nasledujúce študijné programy:


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: INFORMATIKA


1. ročník
PredmetSkr.Pov.Rozsah Ukon.Kred.Katedra
Zimný semester
5BE001 Základy ekonomickej teórieBE01Pov.2 - 2 - 0S 6MME
5BF001 AlgebraAlgPov.2 - 2 - 0S 6MM
5BF015 Matematika pre informatikovBF15Pov.2 - 2 - 2S 8MM
5BI037 Informatika 1INF1Pov.2 - 2 - 2S 8KI
5BL033 Úvod do štúdiaBL33Pov.2 - 0 - 2S 3IS
5BF009 Praktikum z matematikyPrMatVýb.0 - 2 - 0S 1MM
5BI011 Praktikum z programovania 1PrzPr1Výb.0 - 0 - 2S 1KI
5BL009 Telesná výchova 1.BL09Výb.0 - 2 - 0S 1ÚTV
5BL015 Jazyk anglický 1AJ1Výb.0 - 2 - 0S 3ÚCJ
5BL019 Nemecký jazyk 1NJ1Výb.0 - 2 - 0S 3ÚCJ
Letný semester
5BA024 Diskrétna pravdepodobnosťBA24Pov.2 - 2 - 1S 6IS
5BA026 Algoritmická teória grafovBA26Pov.2 - 2 - 0S 6MM
5BE002 MikroekonómiaMiEPov.2 - 2 - 0S 6MME
5BI038 Informatika 2INF2Pov.2 - 2 - 2S 7KI
5BN010 Komunikačné technológieKTPov.2 - 0 - 2S 5IS
5BI036 Praktikum z programovania 2PrzPr2Výb.0 - 0 - 2S 1KI
5BL010 Telesná výchova 2.BL10Výb.0 - 2 - 0S 1ÚTV
5BL016 Jazyk anglický 2AJ2Výb.0 - 2 - 0S 3ÚCJ
5BL020 Nemecký jazyk 2NJ2Výb.0 - 2 - 0S 3ÚCJ

2. ročník
PredmetSkr.Pov.Rozsah Ukon.Kred.Katedra
Zimný semester
5BF017 Matematická analýza 1MatA1Pov.2 - 2 - 1S 6MM
5BH001 Logické systémyLogSPov.2 - 0 - 2S 6TK
5BI025 Strojovo orientované jazykySOJazPov.2 - 0 - 2S 5DS
5BI039 Informatika 3INF3Pov.2 - 1 - 2S 5ST
5BE009 Ekonómia podnikuEPVýb.2 - 1 - 0S 5MME
5BE021 Povolanie podnikateľ 1PP1Výb.1 - 2 - 0S 2MME
5BI033 Tabuľkové procesoryBI33Výb.2 - 0 - 2S 3KI
5BI045 Grafika v počítačových aplikáciáchBI45Výb.1 - 0 - 3S 4IS
5BL011 Telesná výchova 3.BL11Výb.0 - 2 - 0S 1ÚTV
5BL017 Jazyk anglický 3.BL17Výb.0 - 2 - 0S 3ÚCJ
5BL021 Jazyk nemecký 3.BL21Výb.0 - 2 - 0S 3ÚCJ
5BN013 Základy teórie sietí 1ZTSVýb.2 - 0 - 2S 6IS
Letný semester
5BA022 Diskrétna optimalizáciaDOPov.2 - 0 - 2S 6DS
5BH018 Číslicové počítačeČísPočPov.3 - 0 - 1S 6TK
5BI006 Základy databázových systémovBI06Pov.2 - 0 - 2S 6KI
5UI024 Údajové štruktúry 1BI24Pov.2 - 0 - 2S 6KI
5BA008 Numerické metódyNMVýb.2 - 0 - 2S 3MM
5BA030 Pravdepodobnosť a štatistikaVýb.2 - 2 - 0S 6MM
5BE008 MakroekonómiaMEVýb.2 - 2 - 0S 5MME
5BE014 Malé a stredné podnikanieMaStPVýb.2 - 2 - 0S 6MnT
5BE022 Povolanie podnikateľ 2PP2Výb.1 - 2 - 0S 3MME
5BI044 Počítačová grafika a animáciaPGAVýb.1 - 0 - 3S 4IS
5BI048 Techniky programovania 1BI35Výb.0 - 0 - 4S 4KI
5BI052 MetaprogramovanieMTVýb.2 - 0 - 2S 5ST
5BL012 Telesná výchova 4.BL12Výb.0 - 2 - 0S 1ÚTV
5BL018 Jazyk anglický 4.BL18Výb.0 - 2 - 0S 3ÚCJ
5BL022 Jazyk nemecký 4.BL22Výb.0 - 2 - 0S 3ÚCJ
5BL042 SociológiaSOVýb.1 - 2 - 0S 5MnT

3. ročník
PredmetSkr.Pov.Rozsah Ukon.Kred.Katedra
Zimný semester
5BS001 Operačné systémyOSPov.2 - 0 - 2S 6KI
5UA013 Modelovanie a simuláciaMSPov.2 - 0 - 2S 6DS
5US003 Softvérové inžinierstvoBS03Pov.2 - 0 - 4S 6ST
5BE007 Podnikové financiePFP.v.2 - 2 - 0S 6MME
5BN003 Počítačové siete 1PS1P.v.2 - 0 - 4S 6IS
5BN011 Počítačové siete 3PS3P.v.2 - 0 - 2S 6IS
5US009 Vývoj aplikácií pre Internet a IntranetV835P.v.2 - 0 - 2S 4ST
5BA017 Dáta, informácie, znalostiDIZVýb.2 - 0 - 2S 6MME
5BF019 Matematická analýza 3MatA3Výb.2 - 2 - 1S 6MM
5BH021 Technické prostriedky PCBH21Výb.0 - 0 - 2S 3TK
5BH023 MikroprocesoryMikrVýb.2 - 0 - 2S 6TK
5BI029 Základy programovania vo WindowsBI29Výb.2 - 0 - 2S 4ST
5BI031 Databázové systémy - AccessDS-AcVýb.2 - 0 - 2S 4KI
5BL003 Právo 1PR1Výb.2 - 2 - 0S 6MME
5BL013 Telesná výchova 5BL13Výb.0 - 2 - 0S 1ÚTV
5BN015 Základy teórie sietí 2ZTS 2Výb.2 - 0 - 2S 6IS
5BS005 Identifikácia systémovIdSysVýb.2 - 0 - 2S 6TK
5UA005 Petriho sietePetSVýb.2 - 0 - 2S 6DS
5UA017 Teória hromadnej obsluhyTHOVýb.2 - 0 - 2S 5MM
5UM023 Manažérska komunikáciaMaKoVýb.2 - 2 - 0S 5MnT
5US007 Multimediálne informačné systémyMISVýb.2 - 0 - 2S 6DS
Letný semester
5BL040 Anglický jazyk 1AJ1Pov.0 - 0 - 0S 3ÚCJ
5BZ001 Bakalársky projektBZ01Pov.0 - 0 - 8S 12FR-PK
5BA006 Modelovanie a optimalizáciaModaOpP.v.2 - 0 - 2S 6DS
5BI010 Java - jazyk a vývoj aplikáciíJ-JVAP.v.2 - 0 - 2S 6KI
5BI046 Softvérové modelovanieSFP.v.2 - 0 - 2S 6ST
5BN004 Počítačové siete 2PS2P.v.2 - 0 - 4S 6IS
5US004 Analýza procesovAPP.v.2 - 0 - 2S 5IS
5BA010 Teória rozvrhovBA10Výb.2 - 2 - 0S 6MM
5BA020 Moderné približné metódyBA20Výb.2 - 0 - 2S 4MM
5BI022 Softvérové nástroje pre inžinierov (Open Source)BI22Výb.1 - 0 - 3S 4MM
5BI050 Techniky programovania 2IM20Výb.0 - 0 - 4S 4KI
5BL004 Právo 2PR2Výb.2 - 2 - 0S 5MME
5BL006 PsychológiaPsychVýb.1 - 2 - 0S 4Ped-PK
5BL014 Telesná výchova 6BL14Výb.0 - 2 - 0S 1ÚTV
5BS002 Manažérske informačné systémyMISVýb.2 - 0 - 2S 6MnT
5BS004 Informačné a riadiace systémy v dopraveIRSDVýb.2 - 0 - 1S 3ST
5BS012 Implementácie UNIXu-LINUXIU-LinVýb.2 - 0 - 2S 6MM
5UA002 Teória hierIA03Výb.2 - 2 - 0S 6MM
5UE022 Dane a rozpočetDaRVýb.2 - 1 - 0S 5MME
5UI002 Teória spoľahlivostiTSPVýb.2 - 0 - 2S 5KI
5UI014 Počítačová grafikaPGVýb.2 - 0 - 2S 6DS