Zamestnanci


Meno zamestnanca E-mailová adresa Telefónne číslo
Vedúci DP    
Karpiš Ondrej, Ing.,PhD. Ondrej.Karpis@pd.uniza.sk 041 513 1415
0905 544 500
Sekretariát    
Peniaková Monika, Ing. Monika.Peniakova@pd.uniza.sk 041 513 1401
Učitelia DP    
Jacková Anna, Ing.,PhD. Anna.Jackova@pd.uniza.sk 041 513 1422
Lekýr Michal, Ing.,PhD. Michal.Lekyr@pd.uniza.sk  
Rebo Július, RNDr.,PhD. Julius.Rebo@pd.uniza.sk
http://frcatel.fri.uniza.sk/users/rebo/
041 513 1421
Hosp. správa    
Sekretariát sek@pd.uniza.sk 041 513 1401
Vrátnica vratnica@pd.uniza.sk 041 513 1411